Боротьба з корупцією

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Директора

60 від « 25 » лютого 2019р.

_____________ Ю.В. Римар

 

 

 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Державного підприємства

«Охтирське лісове господарство»

(ЄДРПОУ 00992898)

 

 

Преамбула

Цією Антикорупційною програмою Державне підприємство «Охтирське лісове господарство» (далі - Підприємство) проголошує, що його працівники, посадові особи, керівник у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям (практикам).

 

І. Загальні положення

1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Підприємства.

2. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції №75 від 02.03.2017р.

3. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.

4. Антикорупційну програму затверджено наказом керівника Підприємства після її обговорення з працівниками і посадовими особами Підприємства.

5. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб Підприємства, а також для її ділових партнерів.

Детальніше...
 

Гаряча лінія для повідомлення про вчинене порушення та виявлення корупції: 05446-31196.

Електронна скринька для повідомлення про вчинене порушення та виявлення корупції: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Відомчий план виконання та контролю за здійсненням заходів, передбачених розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. № 657 на 2009 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник

Голови Держкомлісгоспу

_________________Ю.М. Марчук

«__15__»__грудня__2008 р.

 

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1.

Вивчення плану заходів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. № 657 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» на період до 2010 року» та забезпечення контролю за його виконанням.

Голова Республіканського комітету АР Крим з лісового і мисливського господарства, начальники обласних управлінь лісового та мисливського господарства

Постійно

2.

Забезпечення широкого інформування громадськості про розроблені законопроекти щодо боротьби з корупцією та запобігання її виникненню, зокрема із запрошенням громадян і представників громадських організацій до участі в обговоренні таких проектів.

Управління наукового забезпечення та інформації Держкомлісгоспу, облуправління лісового та мисливського господарства

Постійно

3.

З метою посилення відомчого контролю за додержанням принципів прозорості та відкритості діяльності органів виконавчої влади, розміщувати на офіційних веб-сайтах через рубрики "Запобігання проявам корупції" інформації про здійснення заходів щодо протидії корупції.

Управління наукового забезпечення та інформації, управління контрольно-ревізійної роботи Держкомлісгоспу, облуправління лісового та мисливського господарства

Постійно

4.

Посилення кадрового забезпечення підрозділів внутрішнього контролю в облуправліннях лісового та мисливського господарства або їх створення (у разі їх відсутності) у межах граничної чисельності працівників з метою забезпечення додержання вимог антикорупційного законодавства, ефективної взаємодії з відповідними підрозділами правоохоронних органів та зв'язків із громадськістю; затвердження положення про зазначені підрозділи.

Управління контрольно-ревізійної роботи Держкомлісгоспу, облуправління лісового та мисливського господарства

Постійно

5.

Проведення на курсах підвищення кваліфікації постійного вивчення слухачами законодавства та нормативних документів, що направлені на боротьбу з корупцією та організованою злочинністю.

Відділ кадрів Держкомлісгоспу,

ВО «Укрцентркадриліс»

Постійно

6.

Забезпечення перевірки питань дотримання антикорупційного законодавства в апаратах облуправлінь лісового та мисливського господарства під час проведення ревізій.

Управління контрольно-ревізійної роботи Держкомлісгоспу

Постійно

7.

Здійснення аналізу результатів виконання плану заходів. Стан цієї роботи розглядати під час проведення нарад з метою визначення повноти та своєчасності виконання заходів.

Облуправління лісового та мисливського господарства

Щокварта-льно разом із звітом про контрольно-ревізійну роботу

8.

Забезпечити подальше виконання заходів щодо запобігання виникненню причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, що затверджені рішенням колегії Держкомлісгоспу від 12.02.04.

Управління контрольно-ревізійної роботи, Голова Республіканського комітету АР Крим з лісового і мисливського господарства, начальники обласних управлінь лісового та мисливського господарства

2009 р.

9.

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення нової структури центральних та місцевих органів виконавчої влади за результатами функціонального обстеження відповідно до рекомендацій та стандартів держав членів ЄС з метою запобігання дублюванню функцій, зменшення кількості контролюючих і наглядових інстанцій.

Економічне управління Держкомлісгоспу України, облуправління лісового та мисливського господарства

2009 р.

10

Проведення вивчення питання доцільності надання прав організаціям (фірмам, агентствам тощо) провадити діяльність, пов’язану з виконанням за відповідну плату функцій органів державної влади.

Економічне управління Держкомлісгоспу України, облуправління лісового та мисливського господарства

2009 р.

 

 

 

Начальник відділу

контрольно-ревізійної роботи О.О. Колісніченко

 

Закон України "Про засади запобігання та протидії корупції" від 11.06.2009р. №1506-VI

 

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про засади запобігання та протидії корупції

Цей Закон визначає основні засади запобігання та протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

близькі особи - подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом із суб'єктом, визначеним у частині першій статті 2 цього Закону, і ведення з ним спільного господарства;

конфлікт інтересів - реальні або такі, що видаються реальними, протиріччя між приватними інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень;

корупційне правопорушення - умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 2 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність;

корупція - використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей;

неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги матеріального або нематеріального характеру, що їх обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, без законних на те підстав.

Стаття 2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення

1. Суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є:

Детальніше...
 

Закон України "Про засади запобігання та протидії корупції" від 11.06.2009р. №1506-VI

 

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про засади запобігання та протидії корупції

Цей Закон визначає основні засади запобігання та протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

близькі особи - подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом із суб'єктом, визначеним у частині першій статті 2 цього Закону, і ведення з ним спільного господарства;

конфлікт інтересів - реальні або такі, що видаються реальними, протиріччя між приватними інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень;

корупційне правопорушення - умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 2 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність;

корупція - використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей;

неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги матеріального або нематеріального характеру, що їх обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, без законних на те підстав.

Стаття 2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення

1. Суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є:

Детальніше...
 

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення" від 11.06.2009р. №1508--VI

 

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1002-05 ):

1) доповнити статтею 27-1 такого змісту:

"Стаття 27-1. Притягнення до кримінальної відповідальності за заявою юридичної особи

Якщо діянням, передбаченим статтями 235-1, 235-2 або 235-3 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), заподіяно шкоду виключно інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, порушення кримінальної справи здійснюється за заявою власника (співвласника) цієї юридичної особи чи за його згодою. В інших випадках притягнення до кримінальної відповідальності винної особи здійснюється на загальних підставах";

2) статтю 98 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Справи, зазначені у статті 27-1 цього Кодексу, порушуються прокурором, слідчим або органом дізнання".

У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п'ятою;

3) у частині першій статті 112 цифри "235" замінити цифрами "235 - 235-5", після цифр "368" доповнити цифрами "368-1", а після цифр "369" доповнити цифрами "369-1".

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у статті 38:

частину другу доповнити словами "крім справ про адміністративні правопорушення, зазначених у частині третій цієї статті";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

Детальніше...
 

Закон України "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень" від 11.06.2009.р. №1507-VI

 

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень

Стаття 1. Сфера дії Закону

1. Цей Закон відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції ( 995_c16 ), Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією ( 994_101 ) та Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ) встановлює відповідальність юридичних осіб за вчинення їх уповноваженими особами корупційних правопорушень, а також визначає порядок притягнення їх до відповідальності.

2. Дія цього Закону не поширюється на юридичних осіб публічного права, які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів, а також міжнародні організації.

Стаття 2. Відповідальність юридичної особи за корупційне правопорушення

1. Юридична особа несе відповідальність, встановлену цим Законом, за вчинення від її імені та в її інтересах керівником такої юридичної особи, її засновником, учасником чи іншою уповноваженою особою самостійно або у співучасті будь-якого із злочинів, передбачених статтею 209, частиною першою або другою статей 235-4, 235-5, статтями 364, 365, 368, 369 і 376 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ).

Стаття 3. Види стягнень

1. На юридичних осіб судом можуть бути накладені такі види стягнень:

1) штраф;

2) заборона займатися певним видом діяльності;

3) конфіскація майна;

4) ліквідація юридичної особи.

2. Стягнення, передбачені пунктами 2 і 4 частини першої цієї статті, можуть застосовуватися лише як основне стягнення, а передбачені пунктами 1 і 3 частини першої цієї статті, - як основне і як додаткове стягнення.

3. Стягнення не може бути застосовано до юридичної особи, якщо минуло більше року з дня виникнення підстав, передбачених статтею 10 цього Закону.

Стаття 4. Штраф

1. Суд може призначити штраф у розмірі від однієї тисячі до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Залежно від ступеня тяжкості злочину, вчиненого службовою особою, засновником, учасником або іншою уповноваженою особою юридичної особи, суд призначає штраф у таких розмірах:

за злочин невеликої тяжкості - від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за злочин середньої тяжкості - від двох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за тяжкий злочин - від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за особливо тяжкий злочин - від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 5. Заборона займатися певним видом діяльності

1. Суд може заборонити юридичній особі займатися будь-яким з видів діяльності, визначених у її статутних документах, на строк від трьох місяців до трьох років.

У разі одночасного встановлення заборони юридичній особі займатися декількома видами діяльності конкретний строк за кожним видом діяльності визначається судом окремо.

Стаття 6. Конфіскація майна

Детальніше...
 

Відомчий план виконання та контролю за здійсненням заходів, передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. № 657 на 2010 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держкомлісгоспу

М.М. Тимошенко

«02» грудня 2009 р.

 

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1.

Вивчення плану заходів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. № 657 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» на період до 2010 року» та забезпечення контролю за його виконанням.

Голова Республіканського комітету АР Крим з лісового і мисливського господарства, начальники обласних управлінь лісового та мисливського господарства

Постійно

2.

Забезпечення широкого інформування громадськості про розроблені законопроекти щодо боротьби з корупцією та запобігання її виникненню, зокрема із запрошенням громадян і представників громадських організацій до участі в обговоренні таких проектів.

Управління наукового забезпечення та інформації Держкомлісгоспу, облуправління лісового та мисливського господарства

Постійно

3.

Розміщення на офіційних веб-сайтах через рубрики "Запобігання проявам корупції" інформації про здійснення заходів щодо протидії корупції з метою посилення відомчого контролю за додержанням принципів прозорості та відкритості діяльності органів виконавчої влади.

Управління наукового забезпечення та інформації, управління контрольно-ревізійної роботи Держкомлісгоспу, облуправління лісового та мисливського господарства

Постійно

4.

Посилення кадрового забезпечення підрозділів внутрішнього контролю в облуправліннях лісового та мисливського господарства або їх створення (у разі їх відсутності) у межах граничної чисельності працівників з метою забезпечення додержання вимог антикорупційного законодавства, ефективної взаємодії з відповідними підрозділами правоохоронних органів та зв'язків із громадськістю; затвердження положення про зазначені підрозділи.

Управління контрольно-ревізійної роботи Держкомлісгоспу, облуправління лісового та мисливського господарства

Постійно

5.

Проведення на курсах підвищення кваліфікації постійного вивчення слухачами законодавства та нормативних документів, що направлені на боротьбу з корупцією та організованою злочинністю.

Відділ кадрів Держкомлісгоспу,

Укрцентркадриліс

Постійно

6.

Забезпечення перевірки питань дотримання антикорупційного законодавства в апаратах облуправлінь лісового та мисливського господарства під час проведення ревізій.

Управління контрольно-ревізійної роботи Держкомлісгоспу

Постійно

7.

Здійснення аналізу результатів виконання плану заходів. Стан цієї роботи розглядати під час проведення нарад з метою визначення повноти та своєчасності виконання заходів.

Облуправління лісового та мисливського господарства

Щоквартально разом із звітом про контрольно-ревізійну роботу

8.

Забезпечення подальшого виконання заходів щодо запобігання виникненню причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, що затверджені рішенням колегії Держкомлісгоспу від 12.02.04.

Управління контрольно-ревізійної роботи, Голова Республіканського комітету АР Крим з лісового і мисливського господарства, начальники обласних управлінь лісового та мисливського господарства

2010 р.

9.

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення нової структури центральних та місцевих органів виконавчої влади за результатами функціонального обстеження відповідно до рекомендацій та стандартів держав членів ЄС з метою запобігання дублюванню функцій, зменшення кількості контролюючих і наглядових інстанцій.

Економічне управління Держкомлісгоспу України, облуправління лісового та мисливського господарства

2010 р.

10

Вивчення питання доцільності надання прав організаціям (фірмам, агентствам тощо) провадити діяльність, пов’язану з виконанням за відповідну плату функцій органів державної влади.

Економічне управління Держкомлісгоспу України, облуправління лісового та мисливського господарства

2010 р

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. № 1336 "Про затвердження Порядку інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції"

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 8 грудня 2009 р. N 1336
Київ

Про затвердження Порядку інформування громадськості
про результати роботи у сфері протидії корупції


Відповідно до статті 16 Закону України "Про засади
запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок інформування громадськості про
результати роботи у сфері протидії корупції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.


Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 31


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1336

ПОРЯДОК
інформування громадськості
про результати роботи у сфері протидії корупції


1. Цей Порядок визначає процедуру інформування громадськості
про результати роботи у сфері протидії корупції Урядового
уповноваженого з питань антикорупційної політики (далі - Урядовий
уповноважений), міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих
держадміністрацій (далі - державні органи) та спеціально
уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції (спеціальних
підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС,
податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку в Збройних Силах)
(далі - уповноважені суб'єкти).

Детальніше...
 

Інформація щодо законодавства про корупцію


10 березня 2010 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції».

 

Цим законом перенесено набуття чинності з 1 квітня 2010 року на 1 січня 2011 року законів:

  • «Про засади запобігання та протидії корупції»;
  • «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень».

На цей час й до 31 грудня 2010 року чинним є Закон України «Про боротьбу з корупцією».

 

Про утворення Національного антикорупційного комітету

 

З метою кардинального поліпшення ситуації у сфері боротьби з корупцією в Україні, забезпечення узгодженості дій правоохоронних органів у цій сфері, здійснення реальних кроків для повернення довіри громадян до влади, суттєвого поліпшення інвестиційного клімату, зміцнення партнерських відносин із міжнародним співтовариством, неухильного дотримання конституційних прав і свобод людини в інтересах утвердження законності і правопорядку, керуючись Законом України «Про основи національної безпеки України», яким поширення корупції, хабарництва в органах державної влади, зрощення бізнесу і політики, організованої злочинної діяльності визначено основними загрозами національній безпеці України, стабільності в суспільстві та відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1 і 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Національний антикорупційний комітет як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Основним завданням Національного антикорупційного комітету є забезпечення сприяння Президентові України в реалізації його повноважень, передбачених частиною другою статті 102, пунктом 1 частини першої статті 106 Конституції України.

Для реалізації основного завдання Національний антикорупційний комітет:

  • здійснює системний аналіз стану корупції в Україні та заходів, що вживаються для запобігання і протидії їй;
  • розробляє антикорупційні заходи, в тому числі з метою гармонізації законодавства та усунення наявних у ньому протиріч;
  • готує пропозиції про спрощення дозвільних та інших процедур щодо ведення малого і середнього бізнесу та ліквідації причин, які зумовлюють порушення у цій сфері;
  • розробляє з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду, рекомендацій провідних світових організацій проекти актів законодавства з питань посилення боротьби з корупцією;
  • бере участь у підготовці проектів послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України в частині, що стосується питань запобігання та протидії корупції.

3. Установити, що:

Національний антикорупційний комітет утворюється у складі Голови, виконавчого секретаря та інших членів;

Головою Національного антикорупційного комітету є Президент України;

виконавчим секретарем Національного антикорупційного комітету є Секретар Ради національної безпеки і оборони України;

персональний склад Національного антикорупційного комітету затверджується Президентом України за поданням виконавчого секретаря Комітету.

4. Виконавчому секретареві Комітету внести у двотижневий строк проект Положення про Національний антикорупційний комітет та пропозиції щодо його персонального складу, передбачивши входження в установленому порядку до його складу керівників правоохоронних та інших державних органів, представників профільних комітетів Верховної Ради України, громадських організацій, провідних учених та інших фахівців.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.